Opatrenia proti šíreniu
koronavírusu

Vážený zákazník!
V zmysle nariadenia vlády SR naďalej poskytujeme služby v oblasti opráv a údržby motorových vozidiel pre zachovanie mobility nevyhnutných odvetví nášho hospodárstva a mobility obyvateľstva.

V ZÁUJME NÁS VŠETKÝCH VÁS PROSÍME
O DODRŽIAVANIE NASLEDOVNÝCH OPATRENÍ:

 • PRI KOMUNIKÁCII POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ RÚŠKA

  (bez toho vás neobslúžime)
 • UPOSLÚCHNITE PROSÍM POKYNY OBSLUHUJÚCEHO PERSONÁLU

  (ak treba čakajte vonku pri vozidle na prevzatie do opravy alebo na odovzdanie vozidla po oprave)
 • DODRŽUJTE BEZPEČNÝ ODSTUP

  aspoň 2 metre
 • VSTUP MAX JEDNA OSOBA NA 25 M2 PREDAJNEJ PLOCHY

  (Bližšie informácie sa dozviete na konkrétnej prevádzke/servise)
 • PRI VSTUPE POUŽITE OCHRANNÉ RUKAVICE

  alebo dezinfekciu rúk

Za nás garantujeme

Nosenie ochranných rúšok a rukavíc. Každodennú dôkladnú dezinfekciu našich priestorov – PRIJÍMACIA KANCELÁRIA (kľučky, perá, stoličky, toaleta).

PO PREVZATÍ VOZIDLA DO OPRAVY a PO OPRAVE VOZIDLA pripravené na odovzdanie:

Každé vozidlo prejde dezinfekciou
Dezinfikujeme kľúč, kľučky, volant, páčky, rýchlostnú páku a ručnú brzdu.

Na dezinfekciu celého interiéru používa väčšina servisov účinné zariadenie – OZONIZÉR (primárne použitie na účinnú dezinfekciu klimatizácie).
OZÓN účinne ničí: baktérie, vírusy a spóry plesní (dezinfekcia trvá 30 min.).

Všetky tieto úkony vykonávame bezplatne.

ODPORÚČAME (pre kabínu vozidla)

Mnohé novšie vozidlá disponujú kvalitnými kabínovými filtrami (peľový filter), ktoré dokážu účinne zachytávať aj jemné častice zo vzduchu, ktoré pôsobia ako hlavné alergény (účinnejšie vďaka svojej skladbe materiálu ako bežné rúško) a z tohto dôvodu ako ďalšia prevencia odporúčame ich pravidelnú výmenu.

ĎAKUJEME VÁM ZA TRPEZLIVOSŤ A DODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH NARIADENÍ