Bloková výnimka

V roku 2004 nastala v Slovenskej republike zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva, a to uvedením platnosti "NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomnej zhode v odvetví motorových vozidiel" - skrátene nazývaná "Bloková výnimka".

Čo to však pre bežného motoristu znamená?

Vodič už nemusí jazdiť so svojim autom v záruke do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis.
Môže, bez straty záruky, servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

• bloková výnimka je v platnosti od 1.11.2004
• dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky samozrejme pri dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu a pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov
• možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám a to aj o nových automobiloch
• možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom
• možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov

Bloková výnimka odstraňuje prekážky, ktorými sa výrobcovia áut bránili konkurencii.

 

Úprava pravidiel Blokovej výnimky platná od 1. júna 2010

Európska komisia zmenila pravidlá blokovej výnimky pre automobilový sektor. Na rozdiel od minulosti automobilky budú povinné uznať reklamácie aj vtedy, ak vozidlo absolvovalo opravu v neautorizovanom servise. Ďalšie zmeny sa týkajú nového usporiadania predaja nových vozidiel.

Európsky automobilový sektor dostal v roku 2002 blokovú výnimku z pravidiel voľnej súťaže, ktorá mala zabrániť automobilkám vybudovať si nezdravé dominantné postavenie. Medzičasom sa však situácia zmenila a Európska komisia na ňu zareagovala úpravou blokovej výnimky. Platnosť nových pravidiel sa končí v roku 2023.

Záruka nepadne

Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 1. júna 2010 a týka sa záručného a pozáručného servisu vozidiel. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si nechá auto servisovať.
Výrobcovia a importéri už nesmú odmietať prijatie reklamácie ani nijak obmedziť záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať opravu v inom než autorizovanom značkovom servise. Podľa nových pravidiel sú automobilky povinné poskytnúť technické informácie o danom type aj nezávislým servisom a musia uvoľniť tieto údaje pre vozidlá, ktoré získali typové osvedčenie po 1. septembri 2009. Novinkou je aj povinnosť automobiliek umožniť značkovým a neznačkovým servisom vybrať si náhradné diely od alternatívnych výrobcov.

Multibranding neprešiel

Ďalšia dôležitá zmena, ktorá však začne platiť až o tri roky, sa týka zmlúv medzi automobilkami a predajcami vozidiel. Ide predovšetkým o multibranding, čiže o predaj vozidiel viacerých konkurenčných značiek v jednom showroome. Podľa komisie sa pôvodné pravidlá neosvedčili, pretože automobilky v obavách o imidž značky kládli na predajcov oveľa vyššie nároky a navyše obmedzovali svoje príspevky na pokrytie ich nákladov. To viedlo k zvýšeniu distribučných nákladov až o 20 % na úkor predajcov aj spotrebiteľov. Brusel preto uvoľnil výrobcom ruky a umožnil im oveľa účinnejšie riadiť svoju predajnú sieť a určovať jej veľkosť.